Ծառայություններ

Կոնսուլտացիա
Ախտորոշում
Ռենտգեն հետազոտություն
Բերանի խոռոչի օրգանների հետազոտություն
Ցավազրկումը ստոմատոլոգիայում
Ատամների պրոֆիլակտիկ խնամք և հիգիենա
Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենա
Բերանի խոռոչի անձնական հիգիենա
Հիգիենիկ միջոցներ
Ատամների սպիտակեցում
Պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում
Ատամների տնային սպիտակեցում
Լազերային ստոմատոլոգիա
Պարօդոնտոլոգիա
Գինգիվիտ
Պարօդոնտիտ
Պարօդոնտոզ
Լնդերի բուժում
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
Կարիես
Պուլպիտ
Պերիոդոնտիտ
էնդոդոնտիա
Լորձաթաղանթի հիվանդություններ
Ատամների վերականգնում
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Վինիրներ
Լյումինիրներ
Կերամիկական ներդիր
Ներարմատային ներդիր
Շարժական պրոթեզներ
Մասնակի շարժական պրոթեզներ
Ֆունկցիոնալ դիագնոստիկա
Ատամնապսակներ
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Ատամների հեռացում
Իմաստության ատամների հեռացում
Ատամնապահպանողական վիրահատություններ
Օրթոդոնտիա
Ատամների բրեկետներ
Կծվածքի շտկում
Ատամների մետաղական բրեկետներ
Ատամների կերամիկական բրեկետներ
Ատամների շափյուղյա (սապֆիրե) բրեկետներ
Ատամների incognito/անտեսանելի բրեկետներ
Ատամների Damon բրեկետներ
Իմպլանտոլոգիա
Ատամների իմպլանտացիա
Իմպլանտոլոգիայի մեթոդները
Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա
Հոդվածներ և տեսանյութեր իմպլանտացիայի մասին
Մանկական ստոմատոլոգիա
Կաթնատամների բուժում և հիգիենա
Հղիների պրոֆիլակտիկա և բուժում
Ներբերանային սկանավորում

Մասնակի շարժական պրոթեզներ

Մասնակի Շարժական պրոթեզներՊրոթեզների այս տեսակը նպատակահարմար է տեղադրել ծամողական ատամների կորստի, ատամանաշարում մի քանի ատամների բացակայության դեպքում, ինչպես նաև կարող են ծառայել որպես հենք կամրջաձև և ժամանակավոր պրոթեզների համար: Մասնակի շարժական պրոթեզներից են պլաստմասաե թիթեղավոր պրոթեզները և բյուգելային պրոթեզները, ինչպես նաև շարժական հատվածները և պայմանական շարժական պրոթեզները:
Մասնակի պլաստմասսայե պրոթեզները բնութագրվում են որպես առավել հասարակ և ֆինանսապես մատչելի կոնստրուկցիաներ: Այս պրոթեզները ամրացվում են անհրաժեշտ հատվածի հարևան ատամներին հատուկ մետաղե կլամերների օգնությամբ, որոնք ամրացվում են ատամի հիմքին, պինդ <գրկելով> այն և թույլ չտալով, որ պրոթեզը տեղաշարժվի: Որպես հիմք է ծառայում լնդերը:
Որոշ դեպքերում մասնակի շարժական պրոթեզները կարող են ամրանալ ատտաչմենների (կողպեք) օգնությամբ: Ատտաչմենները հուսալի են շահագործման տեսանկյունից և հիանալի ամրություն են ապահովում: Ամրացման երկու տարբերակն էլ երաշխավորում են էսթետիկ արդյունք և գրեթե աննկատ են կողմնակի աչքի համար:
Պլաստմասսայե կոնստրուկցիաները, ճիշտ է, մատչելի են, բայց մի շարք թերություններ ունեն, որոնցից կարելի է նշել ցավը և հնարավոր անհարմարավետությունը ստործնոտային հատվածում և այլն: Ատամնային պրոթեզի պատրաստման համար լավագույնը համարվում են կոմպոզիտային և կերամիկական նյութերը:

Բյուգելային պրոթեզներԲյուգելային պրոթեզներ

Բյուգելային պրոթեզները (կամ աղեղային) առավել բարդ և թանկարժեք կոնստրուկցիաներ են: Դրանց էությունը հենց անվան մեջ է, այսինքն կա աղեղ, որը միացնում է արհեստական լնդերը (ավելի ճիշտ, որոշակի հատվածները) միացնում է ատամներին: Դրանք ոչ միայն հուսալի են և հարմարավետ, այլև նպաստում են ծամողական ճնշման հավասարաչափ բաշխմանը ատամների և լնդերի միջև:  

Ավելացնենք, որ բյուգելը արտաքնապես կոմպակտ է, հարմարավետ և օգտագործման առումով երկարատև: Ստոմատոլոգիայում օգտագործվում են տելեսկոպիկ մեթոդով  ամրացվող բյուգելային պրոթեզներ և կլամերներով ու կողպեքներով  ամրացվող բյուգելներ:  
Կլամերներով ամրացվող բյուգելային պրոթեզները պատրաստվում են ատամին համապատասխան, այդ պատճառով էլ հիանալի ամրանում են առանց էմալը վնասելու:

Բյուգելային պրոթեզների ամրացման երկրորդ եղանակը, որն ավելի ամուր է, կողպեքներով (ատտաչմեններ)ամրացումն է, որոնք ամրացվում են հենքային ատամին հենց այդպես, կամ էլ հատուկ այդ ատամի համար պատրաստված ատամնապսակին: Կողպեքային ամրացման դեպքում ամենակարևորն այն է, որ դրանք արտաքնապես չեն երևում, քանի որ հիանալի թաքնված են բյուգելային պրոթեզի ներսում:
Այս ամենն ապահովվում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով` հատուկ նյութերով, ճշգրիտ ձուլվածքով և, իհարկե, բարձրորակ մասնագետների օգնությամբ:

Բնականաբար, բյուգելային պրոթեզը անհատական առանձնահատկություններով է պատրաստվում, քանի որ այն պետք է փոխկապակցված լինի պացիենտի բնական ատամների հետ, համապատասխանելով վերջինիս բերանի խոռոչի առանձնահատկություններին:

Մասնակի Շարժական պրոթեզներ
Մասնակի Շարժական պրոթեզներ
Մասնակի Շարժական պրոթեզներ

Կամրջաձև պրոթեզ

Ինչպես արդեն նշել ենք, պրոթեզավորման  հիմնական ցուցումը ատամնաշարիԿամրջաձև պրոթեզ արատներն են, մեկ կամ մի քանի ատամների բացակայությունը:
Ստոմատոլոգը բուժզննումից հետո որոշում է կամրջաձև պրոթեզի, այն պատրաստելու նյութի լավագույն տարբերակը:
Այս ամենի հետ մեկտեղ, հաշվի են առնվում ատամնաշարի արատի տեղակայումը, լնդերի հյուսվածքի վիճակը, կծվածքի, ժպիտի առանձնահատկությունը, հարևան ատամների գույնը, որոնց հետ պետք է առավելագույնս ներդաշնակի կամրջաձև պրոթեզի գույնն ու ձևը: Շատ կարևոր է հարևան ատամների վիճակը, որոնց վրա պետք է ամրացվի պրոթեզը:
Անհրաժեշտության դեպքում, բժիշկը ռենտգեն հետազոտություն է կատարում, հնարավոր բարդությունները կանխարգելելու նպատակով:
Կամրջաձև պրոթեզի տեղադրումից առաջ մշակվում են ատամները, որոնց վրա պետք է տեղադրվեն կամրջաձև պրոթեզի կառուցվածքում ատամնապսակները:
Նախապես անհրաժեշտ բուժում է անցկացվում (հիգիենիկ միջոցառումներ, լնդերի բուժում, հիմքային ատամների պլոմբում և, եթե անհրաժեշտ է, ատամնապսակի տեղադրում): Իսկ հետո էլ տաշվում են անհարթ հատվածները, որոնք կարող են խանգարել պրոթեզի ամրացմանը:

Հաջորդ փուլում փորձվում է պատրաստի պրոթեզը, ստուգվում է պրոթեզի վրա գտնվող ատամների կծվածքը հանդիպակաց ատամների հետ, պրոթեզի գեղեցկությունը (լավ արտաքին տեսքը, մյուս ատամների հետ համապատասխանությունը): Տեղում կատարվում են անհրաժեշտ շտկումները, անհրաժեշտության դեպքում այն նորից ատամնատեխնիկական լաբորատորիա է ուղարկվում թերությունները վերացնելու համար:  
Երբ արդեն ամեն ինչ հապատասխանում է, բժիշկն ամրացնում է պրոթեզը ցեմենտով կամ այլ նյութով:
Եթե մի քանի օրից պրոթեզի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, պետք է անպայման դիմել բժշկին, ով խորհուրդ կտա ինչպես վարվել, հարկ եղած դեպքում էլ կշտկի թերությունը: