Ողջույնի խոսք

2000 թվականից ձեր ժպիտի մասին հոգում է Արեգակ ստոմատոլոգիական կլինիկան: Պրոֆեսիոնալ բուժանձնակազմ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ. ահա այն ամենը, ինչի շնորհիվ մեր այցելուները հեռանում են կլինիկայից շնորհակալ ժպիտներով: Մեր կլինիկան ապահովում է ստոմատոլոգիական ծառայությունների ամենալայն փաթեթը` ախտորոշում, խորհրդատվություն, ատամների կանխարգելիչ խնամք, պարօդոնտոլոգիա, թերապևտիկ, օրթոպեդիկ և վիրաբուժական ստոմատոլոգիա, օրթոդոնտիա, իմպլանտոլոգիա, մանկական ստոմատոլոգիա:

Կլինիկայի աշխատանքը համակարգված է այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուր այցելուի տրամադրվի անհատական մոտեցում` սկսած բժշկի ընտրությունից մինչև ախտորոշման և բուժման գործընթաց: Առաջադեմ և նորարարական տեխնոլոգիայի միջոցով ամբողջ գործընթացն անցնում է առանց ցավի և անհարմարավետության զգացման: Իսկ ջերմ մթնոլորտի պատասխանատուները որակավորման տարբեր դասընթացների, բազմաթիվ միջազգային համագումարների և կոնֆերանսների մասնակցած մեր բժիշկներն են:

Հարգանքով` Դավիթ Հակոբյան
«Արեգակ» ստոմատոլոգիական կլինիկայի գլխավոր բժիշկ

 


Ծառայություններ

Կոնսուլտացիա
Ախտորոշում
Ռենտգեն հետազոտություն
Բերանի խոռոչի օրգանների հետազոտություն
Ցավազրկումը ստոմատոլոգիայում
Ատամների պրոֆիլակտիկ խնամք և հիգիենա
Բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենա
Բերանի խոռոչի անձնական հիգիենա
Հիգիենիկ միջոցներ
Ատամների սպիտակեցում
Պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում
Ատամների տնային սպիտակեցում
Լազերային ստոմատոլոգիա
Պարօդոնտոլոգիա
Գինգիվիտ
Պարօդոնտիտ
Պարօդոնտոզ
Լնդերի բուժում
Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա
Կարիես
Պուլպիտ
Պերիոդոնտիտ
էնդոդոնտիա
Լորձաթաղանթի հիվանդություններ
Ատամների վերականգնում
Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա
Վինիրներ
Լյումինիրներ
Կերամիկական ներդիր
Ներարմատային ներդիր
Շարժական պրոթեզներ
Մասնակի շարժական պրոթեզներ
Ֆունկցիոնալ դիագնոստիկա
Ատամնապսակներ
Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա
Ատամների հեռացում
Իմաստության ատամների հեռացում
Ատամնապահպանողական վիրահատություններ
Օրթոդոնտիա
Ատամների բրեկետներ
Կծվածքի շտկում
Ատամների մետաղական բրեկետներ
Ատամների կերամիկական բրեկետներ
Ատամների շափյուղյա (սապֆիրե) բրեկետներ
Ատամների incognito/անտեսանելի բրեկետներ
Ատամների Damon բրեկետներ
Իմպլանտոլոգիա
Ատամների իմպլանտացիա
Իմպլանտոլոգիայի մեթոդները
Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա
Հոդվածներ և տեսանյութեր իմպլանտացիայի մասին
Մանկական ստոմատոլոգիա
Կաթնատամների բուժում և հիգիենա
Հղիների պրոֆիլակտիկա և բուժում
Ներբերանային սկանավորում